پوستر جنیس جاپلین

پوستر جنیس جاپلین

در انیمیشن ریک و مورتی، در قسمت ۶ از فصل ۴، زمانی که مورتی در یک چادر نظامی است پشت…

روث بیدر گینزبرگ در ریک و مورتی

روث بیدر گینزبرگ در ریک و مورتی

در انیمیشن ریک و مورتی، در قسمت ۶ از فصل ۴، زمانی که سامر و مادرش عقرب ها را شکست…

پوستر جونیور مورتی

پوستر جونیور مورتی

در انیمیشن ریک و مورتی، در قسمت ۶ از فصل ۴، زمانی که عقرب ها به منزل شخصیت خیالی مورتی…

پوستر تاینی ریک

پوستر تاینی ریک

در انیمیشن ریک و مورتی، در قسمت ۶ از فصل ۴، بعد از صحنه آهنگ برد پرسن می توانید پوستر…

السا و آنا در ریک و مورتی

السا و آنا در ریک و مورتی

در انیمیشن ریک و مورتی، در قسمت ۶ از فصل ۴، زمانی که یکی از زنان واگن زنانه درباره خودش…

نسخه زنانه یودا

نسخه زنانه یودا

در انیمیشن ریک و مورتی، در قسمت ۶ از فصل ۴، زمانی که مورتی در ظاهر یک دختر وارد واگون…

ماشین سیاره پیتزا در ماشین ها ۲

ماشین سیاره پیتزا در ماشین ها ۲

در انیمیشن ماشین ها ۲، ماشین سیاره پیتزا در دو صحنه ظاهر می شود. اول در آخرین مسابقه در شهر…

رستوران ماشینی گوستو

رستوران ماشینی گوستو

در انیمیشن ماشین ها ۲، زمانی که ماتر به پاریس می رسد می توانید رستوران ماشینی گوستو از انیمیشن راتاتویی…

شگفت انگیزان در رادیاتور اسپرینگ

شگفت انگیزان در رادیاتور اسپرینگ

در انیمیشن ماشین ها ۲، زمانی که مک کوئین و ماتر از برنامه تفریحی تابستان بر میگردند می توانید تابلویی…

درجه زوم تاسیس پیکسار

درجه زوم تاسیس پیکسار

در انیمیشن ماشین ها ۲، زمانی که فین روی پروفسور زوم می کند می توانید درجه ۸۶ را سمت راست…

تابلوی ماشینی خانواده مریدا

تابلوی ماشینی خانواده مریدا

در انیمیشن ماشین ها ۲، زمانی که دو ماشین باعث بهم ریختن یک رستوران می شوند می توانید تابلوی خانواده…

روث بیدر گینزبرگ در ایکس فورس

روث بیدر گینزبرگ در ایکس فورس

در فیلم ددپول ۲، اولین تصویری که در لیست مصاحبه برای جذب عضو برای ایکس فورس دیده می شود متعلق…