لوگوی اپل روی لباس مار

لوگوی اپل روی لباس مار

در انیمیشن ریک و مورتی، در قسمت ۵ از فصل ۴، زمانی که ریک و مورتی کتابی آموزشی درباره سفر در زمان را در دانشگاه قرار می دهند، می توانید لوگوی شرکت اپل را روی لباس یکی از مارها ببینید.

دیدگاه بگذارید

بیشتر