بازگشت به آینده مارها

بازگشت به آینده مارها

در انیمیشن ریک و مورتی، در قسمت ۵ از فصل ۴، زمانی که ریک و مورتی به سال ۱۹۸۵ سفر می کنند می توانید پوستر فیلم بازگشت به آینده مارها را روی دیوار ببینید. این پوستر مشابه پوستر فیلم بازگشت به آینده بوده که در همان سال ۱۹۸۵ اکران شده است.

دیدگاه بگذارید

بیشتر