بک راب در دنیای عنکبوتی

بک راب در دنیای عنکبوتی

در انیمیشن مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی، وقتی گوئن استیسی به دنیای مایلز وارد می شود می توانید عبارت بک راب را روی یکی از ساختمان ها ببینید. گوگل قبل از اینکه با نام گوگل شناخته شود یک موتور ساده جستجو با نام بک راب بود.

دیدگاه بگذارید

بیشتر