صحنه حماسی در نبرد دشت های پله نور

صحنه حماسی در نبرد دشت های پله نور

در فیلم ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه، پیتر جکسون، کارگردان فیلم به بازیگران سیاهی لشکر گفت که “فقط کسانی که کتاب را مطالعه کرده اند و می دانند چقدر این صحنه مهم است در جلو صف قرار بگیرند.”

دیدگاه بگذارید

بیشتر

No related posts