کنترل فیلم کلیک دست ریک

کنترل فیلم کلیک دست ریک

در انیمیشن ریک و مورتی، در قسمت ۵ از فصل ۴، زمانی که ریک و بث به دنبال جری می روند ریک با استفاده از کنترلی جادویی بث را خشک می کند و می گوید: “جری من بث رو با یه دستگاه که کریستوفر واکن بعد یه جلسه مخفی بهم داد، خشک کردم.”
کنترلی که ریک از آن استفاده می کند همان کنترلی جادویی در فیلم کلیک می باشد که در آن فیلم شخصیت آقای کریستوفر واکن این کنترل جادویی را به شخصیت اصلی داستان می دهد.

دیدگاه بگذارید

بیشتر