ابر به شکل دست

ابر به شکل دست

در فیلم دزدان دریایی کارائیب: نفرین مروارید سیاه، زمانی که جک اسپارو دختر فرماندار، الیزابت را نجات می دهد می توانید ابرهایی را به شکل دست ببینید که به سمت جزیره در حرکت هستند.

دیدگاه بگذارید

بیشتر

No related posts