گرین لنترن، استارگرل و … در بحران در زمین های نامحدود

گرین لنترن، استارگرل و … در بحران در زمین های نامحدود

در سریال افسانه های فردا، در قسمت ۱ از فصل ۵، در پایان می توانید ببینید که جهان های دیگر دوباره از نو به وجود می آیند. هر کدام از زمین هایی که دیده می شود متعلق به یکی از فیلم و سریال های قبلی و آینده دی سی می باشد.
این قسمت در اول سال ۲۰۲۰ پخش شد و منظور از زمان های قبلی و جدید اشاره شده در زیر زمان قبل و بعد از پخش این قسمت می باشد.

زمین ۲
استارگرل: سریال جدید دی سی برای ۲۰۲۰.

زمین ۱۲
گرین لنترن: فیلم قبلی دی سی برای ۲۰۱۱.

زمین ۱۹
سوامپ تینگ: سریال کنسل شده دی سی برای ۲۰۱۹.

زمین ۹
تایتان ها: سریال در حال پخش دی سی برای ۲۰۱۸.

زمین ۲۱
دوم پاترول: سریال در حال پخش دی سی برای ۲۰۱۹.

زمین ۹۶
سوپرمن: سریال در دست ساخت دی سی برای تاریخ نامعلوم.

دیدگاه بگذارید

بیشتر