اتاق به شکل پرچم آمریکا

اتاق به شکل پرچم آمریکا

در فیلم آواتار، می توانید اتاقی که در آن جک برای اولین بار در مورد آواتارها می شوند را ببینید که به شکل پرچم آمریکا شباهت زیادی دارد. حتی در آن ناحیه از پرچم که ۵۰ ستاره دارد می توانید عدد ۵۰ را ببینید.

دیدگاه بگذارید

بیشتر

No related posts