دیدار فلش گرانت گاستین و ازرا میلر

دیدار فلش گرانت گاستین و ازرا میلر

در سریال ارو، در قسمت ۸ از فصل ۸، فلش یک فلش دیگر از دنیایی دیگر را ملاقات می کند که در واقع همان فلشی است که ما در فیلم های دی سی می بینیم. گرانت گاستین بازیگر شخصیت فلش در سریال و ارزا میلر در فیلم های دی سی است.

دیدگاه بگذارید

بیشتر

No related posts