رستوران ماشینی گوستو

رستوران ماشینی گوستو

در انیمیشن ماشین ها ۲، زمانی که ماتر به پاریس می رسد می توانید رستوران ماشینی گوستو از انیمیشن راتاتویی را ببینید. هر دو انیمیشن محصول پیکسار است.

دیدگاه بگذارید

دسته‌ها