جان و سارا

جان و سارا

در سریال افسانه های فردا، در قسمت ۱ از فصل ۴، در پایان می توانید جان دیگل را همراه پسرش جان و دخترش سارا ببینید. سارا، دختر جان دیگل قبل از حوادث بحران در زمین های نامحدود به علت اتفاقات فلشپوینت از هستی پاک شده و با پسری با نام جان جایگزین شده بود.
اما به نظر میرسد که الیور این مشکل را نیز با فداکاری اش حل کرده و در زمین جدید هم پسر هم دختر جان دیگل رو بهش داده است.

دیدگاه بگذارید

بیشتر