مورتی به شکل دیپر و میبل

مورتی به شکل دیپر و میبل

در انیمیشن ریک و مورتی، در قسمت ۱ از فصل ۳، زمانی که مورتی و سامر به شهر ریک ها وارد می شوند می توانید پشت سر آن ها دو مورتی را ببینید که شباهت زیادی به دیپر و میبل، دو شخصیت اصلی انیمیشن آبسار جاذبه دارند.

دیدگاه بگذارید

بیشتر