مورتی ریک

مورتی ریک

در انیمیشن ریک و مورتی، در قسمت ۱ از فصل ۳، زمانی که سامر و مورتی وارد شهر ریک ها می شوند می توانید مورتی ریک را ببینید. مورتی ریک نه ریک است نه مورتی بلکه ترکیبی از هر دو شخصیت می باشد.

دیدگاه بگذارید

بیشتر