ساموئل جکسون در شگفت انگیزان و جان سخت

ساموئل جکسون در شگفت انگیزان و جان سخت

دو صحنه انیمیشن شگفت انگیزان و فیلم جان سخت ۳ شباهت بسیار زیادی به یکدیگر دارند. در هر دو صحنه…

لباس سیاه شخصیت ایان مالکوم

لباس سیاه شخصیت ایان مالکوم

در رمان پارک ژوراسیک، شخصیت ایان مالکوم می گوید که فقط لباس سیاه به تن می کند زیرا باور دارد…