پوستر دزدان دریایی کارائیب ۱۲

پوستر دزدان دریایی کارائیب ۱۲

در سریال جای خوب، در قسمت ۱۰ از فصل ۴، می توانید در خلاء جنت بد یک پوستر از فیلم دزدان دریایی کارائیب ۱۲ را ببینید. جالب است بدانید که در قسمت ۱۰ از فصل ۲، یک پوستر از دزدان دریایی کارائیب ۶ در راه آهن قابل مشاهده است.
در همان صحنه اسب پونی دوران بچگی سیمون که در قسمت ۴ از فصل ۱۰، ساخته شد را هم می توان دید.

دیدگاه بگذارید

بیشتر