سواری با نورمن ریداس در حمام سم

سواری با نورمن ریداس در حمام سم

در بازی دث استرندینگ، در بیرون از سرویس بهداشتی سم می توانید یک تبلیغ کوچک از سریال سواری با نورمن ریداس را ببینید. نورمن ریداس بازیگر نقش سم در این بازی می باشد.

دیدگاه بگذارید

بیشتر