روث بیدر گینزبرگ در ریک و مورتی

روث بیدر گینزبرگ در ریک و مورتی

در انیمیشن ریک و مورتی، در قسمت ۶ از فصل ۴، زمانی که سامر و مادرش عقرب ها را شکست می دهند زنی که با آن ها تماس می گیرد روث بیدر گینزبرگ، قاضی دستیار دیوان عالی آمریکا است.

دیدگاه بگذارید

دسته‌ها