Posts by tag: شگفت انگیزان 2 (2018)

دوک کابوم عروسک جک جک

دوک کابوم عروسک جک جک

در انیمیشن شگفت انگیزان ۲، می توانید عروسک شخصیت دوک کابوم از انیمیشن داستان اسباب بازی ۴ را بین عروسک…

رنگ انیمیشن های پیکسار

رنگ انیمیشن های پیکسار

در انیمیشن شگفت انگیزان ۲، نوار رنگی روی لباس خلبان به همه ی ۲۰ انیمیشن شرکت پیکسار اشاره دارد. جاش…

دختر بچه با نوشته اسپانیایی

دختر بچه با نوشته اسپانیایی

در انیمیشن شگفت انگیزان ۲، در صحنه ای که مردم برای حمایت از الاستی گرل جمع شده اند دختر بچه…

جعبه غذای چینی در شگفت انگیزان ۲

جعبه غذای چینی در شگفت انگیزان ۲

در انیمیشن شگفت انگیزان ۲، در صحنه ابتدایی فیلم زمانی که خانواده شگفت انگیزان مشغول خوردن غذا هستند می توانید…