Posts by tag: ریک و مورتی (2013)

پوستر جنیس جاپلین

پوستر جنیس جاپلین

در انیمیشن ریک و مورتی، در قسمت ۶ از فصل ۴، زمانی که مورتی در یک چادر نظامی است پشت…

روث بیدر گینزبرگ در ریک و مورتی

روث بیدر گینزبرگ در ریک و مورتی

در انیمیشن ریک و مورتی، در قسمت ۶ از فصل ۴، زمانی که سامر و مادرش عقرب ها را شکست…

پوستر جونیور مورتی

پوستر جونیور مورتی

در انیمیشن ریک و مورتی، در قسمت ۶ از فصل ۴، زمانی که عقرب ها به منزل شخصیت خیالی مورتی…

پوستر تاینی ریک

پوستر تاینی ریک

در انیمیشن ریک و مورتی، در قسمت ۶ از فصل ۴، بعد از صحنه آهنگ برد پرسن می توانید پوستر…

السا و آنا در ریک و مورتی

السا و آنا در ریک و مورتی

در انیمیشن ریک و مورتی، در قسمت ۶ از فصل ۴، زمانی که یکی از زنان واگن زنانه درباره خودش…

نسخه زنانه یودا

نسخه زنانه یودا

در انیمیشن ریک و مورتی، در قسمت ۶ از فصل ۴، زمانی که مورتی در ظاهر یک دختر وارد واگون…

لوگوی اپل روی لباس مار

لوگوی اپل روی لباس مار

در انیمیشن ریک و مورتی، در قسمت ۵ از فصل ۴، زمانی که ریک و مورتی کتابی آموزشی درباره سفر…

کنترل فیلم کلیک دست ریک

کنترل فیلم کلیک دست ریک

در انیمیشن ریک و مورتی، در قسمت ۵ از فصل ۴، زمانی که ریک و بث به دنبال جری می…

بازگشت به آینده مارها

بازگشت به آینده مارها

در انیمیشن ریک و مورتی، در قسمت ۵ از فصل ۴، زمانی که ریک و مورتی به سال ۱۹۸۵ سفر…

نابودگر در ریک و مورتی

نابودگر در ریک و مورتی

در انیمیشن ریک و مورتی، درقسمت ۵ از فصل ۴، داستانی که در آن مارها در زمان سفر می کنند،…

دان هارمون قبل و بعد از طلاق

دان هارمون قبل و بعد از طلاق

در انیمیشن ریک و مورتی، در فصل ۱ تصویر پایانی هر قسمت دان هارمون را با همسرش نشان می داد…

ریک در خانه والتر وایت

ریک در خانه والتر وایت

در انیمیشن ریک و مورتی، در قسمت ۱ از فصل ۳، خانه ای که ریک جوان در آن زندگی می…