Posts by tag: ویچر (2019)

تو ۵ دقیقه بیشتر از هفته ها حرف می زنم

تو ۵ دقیقه بیشتر از هفته ها حرف می زنم

در سریال ویچر، در قسمت ۶ از فصل ۱، گرالت به ینیفر می گوید: “هر دفعه پیش تو هستم تو…

لبخند شمشیر گرالت از ریویا

لبخند شمشیر گرالت از ریویا

در سریال ویچر، در قسمت ۶ از فصل ۵، می توانید شخصیت گرالت از ریویا را ببینید که بعد از…