تو ۵ دقیقه بیشتر از هفته ها حرف می زنم

تو ۵ دقیقه بیشتر از هفته ها حرف می زنم

در سریال ویچر، در قسمت ۶ از فصل ۱، گرالت به ینیفر می گوید: “هر دفعه پیش تو هستم تو ۵ دقیقه بیشتر از هفته ها حرف می زنم و همیشه پشیمون میشم.”
در قسمت های قبلی سریال متوجه می شوید که گرالت و سایر ویچرها موجوداتی بدون احساس هستند که زیاد حرف نمی زنند. خود گرالت در کل سریال به جز صحنه هایی که با ینیفر است بیشترین عباراتی که به زبان می آورد “هممم…” و “لعنت” می باشد.

دیدگاه بگذارید

بیشتر