پوستر تاینی ریک

پوستر تاینی ریک

در انیمیشن ریک و مورتی، در قسمت ۶ از فصل ۴، بعد از صحنه آهنگ برد پرسن می توانید پوستر تاینی ریک از قسمت ۷ در فصل ۲ را روی دیوار ببینید.

دیدگاه بگذارید

دسته‌ها