تبلیغات تروور جهان را نجات می دهد

تبلیغات تروور جهان را نجات می دهد

در انیمیشن ریک و مورتی، در قسمت ۱ از فصل ۴، می توانید تبلیغ بازی تروور جهان را نجات می دهد را در یکی از تلویزیون های بزرگ روی ساختمان ها ببینید. جالب است بدانید که جاستین رویلند، سازنده این بازی از سازندگان انیمیشن ریک و مورتی نیز می باشد.

دیدگاه بگذارید

بیشتر